- Ισχύουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018

- Στις τιμές εμπεριέχεται ο Φ.Π.Α.